Ефективна комунікація - шлях до рівності жінок та чоловіків в Україні

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження «Про схвалення Концепції комунікації у сфері ґендерної рівності» на засіданні 16 вересня 2020 року. 

Концепція дозволить досягти стану в українському суспільстві, коли жінка та чоловік користуються рівними правами і можливостями, які необхідні для повноцінної участі у всіх сферах суспільного життя, без дискримінації, насильства та експлуатації.  Мета документу - сформувати та збільшити розуміння суспільства суті державної ґендерної політики, її сприйняття як невід’ємної складової демократичної та правової держави, подолати гендерні стереотипи та прояви ґендерно зумовленого насильства, сексизм для того, аби усталити рівність чоловіків та жінок як стандарту для українського суспільства.

Ольга Стефанішина, Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції: “Рівні можливості для всіх без будь-якої дискримінації, зокрема ґендерної, - це одна з базових цінностей Європейського Союзу. Процес цей двосторонній: з одного боку держава має покласти рівний доступ до можливостей між чоловіками і жінками в основу всіх свої політик і рішень. З іншого - маємо працювати над тим, щоб зростав суспільний запит на дотримання принципу рівності  в освітній, економічній сфері політичній та суспільній діяльності тощо. І шлях до цього - ефективна комунікація. Тому важливо, що Уряд сьогодні схвалив Концепцію комунікації, формування якої я ініціювала минулого місяця. Це означає, що в нашому суспільстві реальна рівність швидше стане стандартом”. 

Концепцію комунікації у сфері ґендерної рівності планують реалізовувати шляхом: 

  • інформування суспільства про ключові концепції ґендерної рівності та механізм захисту прав жінок;

  • підвищення рівня розуміння українського та міжнародного законодавства, програм та політик, що сприяють ґендерній рівності;

  • проведення інформаційно-просвітницьких та навчальних заходів, розроблення роз’яснень та рекомендацій для посадових осіб та інших суб’єктів щодо комунікації зі ЗМІ з питань ґендерної рівності; 

  • комунікаційної підтримки ґендерного інтегрування в реформи; 

  • активізації висвітлення ґендерної тематики  у ЗМІ та соціальних мережах;

  • обговорення тематики на публічних тематичних заходах; 

  • висвітлення питань ґендерної рівності на офіційних веб-сайтах органів державної влади тощо.

Реалізація Концепції розрахована на період до 2025 року. Конкретні заходи, їх виконавці та необхідні ресурси визначать у Плані заходів з її реалізації, який  має розробити Міністерство культури та інформаційної політики України та подати Уряду на затвердження протягом трьох місяців.

Проєкт розпорядження розроблений на виконання Програми діяльності Уряду, затвердженої постановою Кабміну від 12 червня 2020 року № 471, а також пункту 24 Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року. План затверджений розпорядженням Кабміну від 5 вересня 2018 року №634-р. 

Концепція комунікації у сфері ґендерної рівності за своєю метою відповідає праву ЄС та цілям Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС, зокрема щодо для досягнення гендерної рівності та рівних можливостей для чоловіків та жінок у сфері зайнятості, освіти та навчання, економічної та суспільної діяльності, а також у процесі прийняття рішень.