09.04.2021

Заява про визначення обсягу СЕО планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки планованої діяльності, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

 

1.Інформаціяпро замовника:

1.1. Роздільнянська районна державна адміністрація, фактична адреса: вул.Незалежності, 9, м. Роздільна, Роздальнянський район, Одеська область, 67400, код ЄДРПОУ 04056859

Голова РДА – Приходько Сергій Миколайович.

2. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування. Планована діяльність, її характеристика.

Містобудівна документація «Детальний план території земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, загальною площею 24 га для будівництва , обслуговування та експлуатації стенду зі спортивної стендової стрільби». 

Містобудівна документація розроблена  ФО-П Проркопова К.О.  відповідно до договору, укладеного з Роздільнянською районною державною адміністрацією на основі:

-      рішення Роздільнянської  районної державної адміністрації № 42/А-2021 від 19.02.2021р.;

-                    завдання на розроблення містобудівної документації «Детальний план території земельної ділянки, що перебуває у приватній власності, загальною площею 24 га для будівництва, обслуговування та експлуатації стенду зі спортивної стендової стрільби», затвердженого замовником.

При розробці ДПТ  були використані наступні матеріали:

- Топографо-геодезична зйомка (вихідний масштаб 1:2000) у цифровій формі, виконана ФО-П Аштема А.І. у 2021р.;

- Матеріали Схеми планування Роздільнянського району Одеської області.

Метою розроблення детального плану території є:

-                    уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, параметрів забудови та організації території в межах розробки ДПТ;

-                    формування принципів планувальної організації забудови;

-                    уточнення червоних ліній та ліній регулювання забудови;

-                    визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними та санітарно - гігієнічними  нормами;

-                    забезпечення комплексності забудови території;

-                    визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності щодо:

-                    попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;

-                    організації транспортного і пішохідного руху, розміщення місць паркування транспортних засобів;

-                    охорони та поліпшення стану навколишнього середовища, забезпечення екологічної безпеки;

-                    комплексного благоустрою та озеленення.

Існуючий стан.

Територія розроблення ДПТ розташована в Роздільнянському районі Одеської області за межами населених пунктів,  між селами Мале та Єлизаветівка, на схід від автошляху М-05 Київ-Одеса. Площа проектованої земельної ділянки становить 24,20 га, в межах розроблення ДПТ – 36,49 га. Форма ділянки – багатокутна,  межує за всіма напрямками з ділянками для ведення особистого селянського господарства. Цільове призначення проектованої ділянки: на даний час – ведення особистого селянського господарства; проектне – для будівництва, обслуговування та експлуатації стенду зі спортивної стендової стрільби.

На час обстеження територія використовувалась за призначенням – для ведення особистого селянського господарства, була вільна від забудови та корисних багаторічних зелених насаджень.

Дана територія  не  є  об’єктом  культурної  та  історичної спадщини.

В межах земельної ділянки корисні копалини, джерела радіаційного, електромагнітного, вібраційного впливу відсутні. Територія не потребує особливих підготовчих робіт.

Проектний  стан.

Проектний план передбачає оптимальне розташування на зазначеній території всіх складових об’єкту: КПП, стрілецьких полігонів, 3-х будівель для відпочинку, стоянок, басейну, складу, обладнання інженерного забезпечення тощо.  

Водопостачання передбачається від проектованої артезіанської свердловини, електропостачання - від проектованої трансформаторної підстанції, опалення – від електричних опалювальних пристроїв.

Передбачена система господарсько-побутової каналізації з відведенням стоків до септику. Відведення дощових та талих вод передбачено на станцію очищення поверхневих стічних вод з подальшим використанням очищених вод для поливання території та протипожежних потреб.

Інженерна  підготовка  території  здійснюється  з  метою  поліпшення санітарно - гігієнічних  умов, підготовки території  для будівництва доріг, проїздів, споруд.

3. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі, щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

На даній території на даний час та у рамках проектування відсутні об’єкти, що відносяться до переліку об’єктів першої та другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля (згідно п.2, 3 ст. 3 Закону України «Про ОВД»). Таким чином, здійснення оцінки впливу на довкілля не потребується.

4. Ймовірні наслідки:

Серед основних факторів впливу, пов’язаних із прийняттям детального плану території, наступні:

- викиди з.р. від роботи обладнання інженерного забезпечення, акустичний вплив діяльності об’єкту не здійснять наднормативного впливу на стан атмосферного повітря, умови проживання та здоров’я населення;

- улаштування інженерних мереж, проведення будівельних робіт відповідно до нормативних вимог мінімізують впливи на водне середовище та ґрунти.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- на атмосферне повітря – незначне при проведенні будівельних робіт; при експлуатації – вплив інженерного обладнання, акустичний вплив.

- на водне середовище – при будівництві – незначне; в процесі експлуатації: є можливість підключення до існуючих мереж електропостачання - передбачена трансформаторна підстанція; проектуються локальні очисні споруди поверхневого стоку з подальшим використанням очищених вод для поливання території та протипожежних потреб; господарсько-побутові стоки відводяться в проектований септик, що захистить водне середовище від забруднення.

- на ґрунт – тимчасове незначне у період будівництва. При експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом.

- акустичний вплив - в межах допустимого;

- відходи – при будівництві – підлягають збору та вивезенню на звалище ТПВ чи згідно договорам зі спеціалізованими організаціями; при експлуатації – допустиме при виконанні заходів, передбачених проектом

- електромагнітне випромінювання - згідно з нормативним вимогам.

- на населення – негативний вплив не очікується за умови виконання заходів, передбачених проектом.

б) для територій з природоохоронним статусом – наслідки не очікуються у зв’язку з відсутністю в межах розробки  детального плану територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі, для здоров’я населення – зважаючи на географічне положення села транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено – планується розглянути основний варіант використання території згідно з даними ДПТ та «нульовий сценарій» - використання території у випадку незатвердження ДПТ.

6. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки - додаткові дослідження не передбачаються.

Критеріями, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки, є дотримання діючих екологічних і санітарно-гігієнічних нормативів.

7. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування – згідно з проектом ДПТ.

8. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку – згідно пропозицій Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОДА та Департаменту охорони здоров’я в Одеській області.

9. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання:

Роздільнянська районна державна адміністрація

Голова Роздільнянської РДА – Приходько Сергій Миколайович

Адреса: вул. Незалежності, 9, м. Роздільна, Роздальнянський район, Одеська область, 67400, телефон: (048-53)5-08-08, e-meil:  rda@rozdilna.odessa.gov.ua

Строк подання зауважень становить 15 днів з дня публікації заяви (відповідно до пп.5, 6 ст.10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

 Додаток