16.09.2021

ОДЕСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ інформує

Триває прийом документів для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам один раз виключно для провадження сільськогосподарської діяльності у розмірі 5000 грн. на 1 гектар, але не більше 100000грн. на одне фермерське господарство згідно Постанови КМУ №106 від 07.02.2018 р. (зі змінами).

*Одеське відділення Укрдержфонду здійснює прийом документів до 30.10. 2021р за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 83, оф.1411.*
Для отримання бюджетної субсидії новостворені фермерські господарства подають в Одеське відділення Укрдержфонду належним чином засвідчені копії документів в ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ та СКАНКОПІЇ ДОКУМЕНТІВ на електронному носії!

Перелік документів:
1. заявка;
2. копію статуту фермерського господарства (для юридичної особи) або копію договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства (для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”);
3. копію фінансового документа, що підтверджує наявність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік (для фермерського господарства), а фермерські господарства, які зареєстровані в поточному році, - копію фінансового звіту або податкову декларацію платника податку за останній звітний період;
4. одну із таких відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджують право власності та/або користування земельною ділянкою, актуальну на дату подання заявки:
5. стосовно земель фермерського господарства як юридичної особи - для земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні фермерського господарства, або земельних ділянок, які перебувають у користуванні голови фермерського господарства, наданих йому із земель державної або комунальної власності для ведення фермерського господарства;
6. стосовно земель фермерського господарства, створеного без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське Ці та/або користуванні членів фермерського господарства.
7. Довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства

*За більш детальною інформацією звертатись за номером:
(066) 422-0-224,
(068) 402-0-224