12.04.2018

Звіт щодо виконання заходів із запобігання та виявлення корупції

У І кварталі 2018 року робота з запобігання та протидії корупції  була організована з метою недопущення порушень чинного антикорупційного законодавства серед державних службовців в районній державній адміністрації, в тому числі і запобігання конфлікту інтересів.

За  І квартал 2018 року проведено одне заняття з посадовими особами районної державної адміністрації щодо порядку подання електронних декларацій та запобіганню конфлікту інтересів.

В ході періоду подання декларацій уповноваженою особою неодноразово надавалась державним службовцям методична допомога з порядку подання е-декларацій відповідно до роз’яснень щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції 11 серпня 2016 року із змінами.

         На сайті районної державної адміністрації розміщуються розпорядження з метою доступу громадськості для ознайомлення з ними.

         Керівниками структурних підрозділів забезпечено наявність у державних службовців службових інструкцій з чітко виписаними функціями та повноваженнями.

На сайті районної державної адміністрації є розділ «Доступ до публічної інформації», в якому міститься вся необхідна інформація з питань доступу до публічної інформації, а саме законодавча база, зразки заява, контактні дані відповідальних осіб та інше.

На інформаційних стендах розміщено зразок запиту на інформацію та витяг з Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі про безоплатність доступу до інформації.

У кожному структурному підрозділі є відповідальна особа за організацію доступу до публічної інформації, що контролюють надання відповідей на запити.

За результатами проходження усіх етапів конкурсу складаються відповідні протоколи, які підписуються усіма членами конкурсної комісії.

На сайті районної державної адміністрації розміщена інформація з телефонами гарячої лінії, телефонами довіри та електронної пошти, за якими громадяни можуть надати інформацію щодо корупційних правопорушень або порушень, пов’язаних з корупцією.