Європейські цінності: СВОБОДА

Кожна людина є повноправним членом суспільства, бере активну участь у розбудові країни, користується всіма правами і свободами, а отже, має право на захист і визнання своєї гідності, що знайшло відображення у міжнародному та українському законодавстві.