Підсумки соціально-економічного становища Роздільнянського району у січні–липні 2019 року

У результаті загального скорочення у січні–червні 2019р. кількість населення району зменшилась на 262 особи і, за оцінкою, на 1 липня 2019р. становила 57366 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІІ кварталі 2019р. становила 4634 особи, що на 9,0% менше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІІ кварталі 2019р. становила 7872 грн, що на 1,8% більше, ніж у ІІ кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019р. відсутня.

У січні–червні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 12202 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 9140,4 тис.грн.

Крім того, у січні–червні 2019р. 606 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 765,7 тис.грн.

У січні–-червні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 9855,9 тис.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 8824,4 тис.грн (89,5% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець червня 2019р. становила 5171,8 тис.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІІ кварталі 2019р. становив 58,6 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 934,0 тис.грн.

У січні–червні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 32694 тис.грн капітальних інвестицій, що становить 0,4% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 563,7 грн.

На 1 серпня 2019р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) одержано 788,4 тис.ц зерна. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано зернових та зернобобових культур 30,7 ц.

У січні–липні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 1391 ц, молока – 3754 ц.

За оперативними даними, на 1 серпня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 226 голів, у тому числі корів – 97 голів. Кількість свиней становила 1423 голови, овець та кіз – 1998 голів.

У січні–червні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 20,2 млн.грн, що становить 0,1% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 349,7 грн.

У січні–червні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 3129 м2, що у 6,6 разів більше, ніж у січні–червні 2018р.

У січні–червні 2019р. обсяг експорту товарів становив 276,6 тис.дол. США.