Підсумки соціально-економічного становища Роздільнянського району у січні–квітні 2019 року (12.06.2019 р)

У результаті загального скорочення у січні–березні 2019р. кількість населення району зменшилась на 151 особу і, за оцінкою, на 1 квітня 2019р. становила 57477 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у І кварталі 2019р. склала 4833 осіб, що
на 4,9% менше, ніж у І кварталі 2018р.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у І кварталі 2019р. становила 7147 грн, що на 2,1% більше, ніж у І кварталі 2018р.

Заборгованість з виплати заробітної плати на 1 квітня 2019р. відсутня.

У січні–березні 2019р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 6450 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 7392,5 тис.грн.

Крім того, у січні–-березні 2019р. 327 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 118,1 тис.грн.

У січні–-березні 2019р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 5,3 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 4,5 млн.грн (84,2% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець березня 2019р. становила 5,0 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у І кварталі 2019р. становив 48,1 млн.грн, у т.ч. обсяг послуг, реалізованих населенню – 0,6 млн.грн.

У січні–березні 2019р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 9214 тис.грн капітальних інвестицій,
що становить 0,2% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції
на 1 особу становили 158,9 грн.

У січні–квітні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва
м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 696 ц, молока – 2656 ц.

За оперативними даними, на 1 травня 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 456 голів, у тому числі корів – 290 голів. Кількість свиней становила 1465 голів, овець та кіз – 2074 голови.

У січні–березні 2019р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 10,1 млн.грн, що складає 0,1% від обсягу реалізованої продукції
по області. Обсяг реалізованої продукції на 1 особу становив 175,2 грн.

У січні–березні 2019р. загальна площа прийнятих в експлуатацію нових житлових будівель (нове будівництво) становила 1134 м2, що у 18 разів більше, ніж у січні–березні 2018р.

У січні–березні 2019р. обсяг експорту товарів становив 229,2 тис.дол. США.

_____________

1 Деякі дані наведені за інший період згідно з Планом державних статистичних спостережень.

 

Більш детально з інформацією можна ознайомитись на веб-сайті Головного управління статистики в Одеській області: http://www.od.ukrstat.gov.ua/