Підсумки соціально-економічного становища Роздільнянського району у січні 2019 року (15.03.2019 р.)

У результаті загального скорочення у 2018р. кількість населення району зменшилась на 266 осіб і, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 57628 осіб.

Середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ, організацій та їхніх відокремлених підрозділів із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб у ІV кварталі 2018р. становила 5088 осіб.

Середньомісячна заробітна плата одного середньооблікового штатного працівника по району у ІV кварталі 2018р. становила 8373 грн, що на 2,7% менше, ніж нараховано середньообліковому штатному працівнику в середньому по області. У порівнянні з ІV кварталом 2017р. заробітна плата збільшилась на 30,0%.

У 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 12430 домогосподарствам. Загальна сума призначених субсидій становила 9059,3 тис.грн.

Крім того, у 2018р. 1049 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. Загальна сума призначених субсидій готівкою становила 3743,6 тис.грн.

У 2018р. населенню району нараховано до сплати за житлово-комунальні послуги 17,1 млн.грн. Оплачено, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 16,8 млн.грн (98,4% нарахованих сум). Заборгованість населення з платежів станом на кінець грудня 2018р. становила 4,8 млн.грн.

Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери нефінансових послуг (у ринкових цінах) у ІV кварталі 2018р. становив 56,6 млн.грн, обсяг послуг, реалізованих населенню – 2,2 млн.грн.

У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 103,4 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 0,5% від загального обсягу по області. Капітальні інвестиції на 1 особу становили 1775,3 грн.

У січні 2019р. у підприємствах загальні обсяги виробництва м’яса (реалізації на забій сільськогосподарських тварин у живій масі) становили 15,5 т, молока – 62,2 т.

За оперативними даними, на 1 лютого 2019р. кількість великої рогатої худоби у підприємствах становила 490 голів, у тому числі корів – 329 голів. Кількість свиней становила 1639 голови, овець та кіз – 1823 голови.

У 2018р. промисловими підприємствами району реалізовано продукції на 1,6 млрд.грн, що становить 2,7% від обсягу реалізованої продукції по області. Обсяг реалізованої продукції  на 1 особу становив 27339,4 грн.

У 2018р. загальна площа прийнятих в експлуатацію житлових будівель становила 1783 м2 загальної площі, що у 5,2 рази більше, ніж у 2017р.

У 2018р. обсяг експорту товарів становив 4025,9 тис.дол. США.