Захід на тему « Психологічні базові потреби людини»

        12 липня 2021 р. волонтером Роздільнянського РВ філії ДУ « Центр пробації» в Одеській області Андрієм Бучковським в рамках соціально- виховної роботи з засудженими був проведений захід з неповнолітніми клієнтами пробації на тему: «Психологічні базові потреби людини». Пане Андрію розповів, що основу життєдіяльності людини становлять базові, життєві, основні природні, природні, фізіологічні потреби, в повітрі, їжі та іншої енергетиці, одязі, житлі, потреби у відправленні природних потреб та ін. До числа інших  відноситься потреба в безпеці, захищеності. Ця потреба у значної частини наших громадян актуалізована і робить істотний вплив на їх поведінку, соціальний і психічний стан.


       Винятково велике значення в формуванні та розвитку психічних функцій людини, його особистісних структур мають потреби в спілкуванні. Потреба в спілкуванні з іншими людьми є однією з основних, базових потреб людини. Через реалізацію цієї потреби відбувається засвоєння людиною соціальних норм, правил, цінностей, оволодіння соціальним досвідом, здійснюються моральна, політична, правова та інша соціалізація і професіоналізація особистості, формується її суб'єктність. Через спілкування людина навчається пізнавати інших людей і самого себе, нарощує свій комунікативний потенціал, більш успішно вирішує виробничі та інші життєво важливі завдання.

      Особливе місце займає потреба в праці як джерелі соціального життя. Ця потреба облагороджує всі інші потреби людини, наповнює їх справді соціальним змістом, а особистість в такому випадку стає соціально значущою, що відповідає інтересам розвитку і вдосконалення соціуму.

       Важливу роль у забезпеченні нормальної, успішного життя і діяльності людини грають потреби у пізнанні і самопізнанні. Такі основні, провідні потреби людини, мають істотний вплив на його життя, діяльність і поведінку в соціумі. Ці потреби знаходяться у певному ієрархічному розташуванні їх зв'язків і відносин між собою, та їх актуалізація обумовлена як життєвими обставинами, так і знаходженням в системі ієрархічних взаємозв'язків. Потреби людини займають центральне місце і відіграють провідну роль у системі спрямованості особистості як складний психічний властивість особистості, що включає систему мотивів і цілей, яка визначає активність особистості і вибірковість її відносин до дійсності. 

          Захід закінчився диспутом щодо цінності кожної базової потреби для людини.

 

Роздільнянський РВ філії ДУ « Центр пробації»

В Одеській області