Щодо порядку подання Податкового розрахунку

 Починаючи з 1 квітня 2021 року платники податків щокварталу, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, подають об’єднану звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Розрахунок).

            Форма та Порядок заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску і Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 січня 2015 року №111/26556 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.12.2020 року № 773). 

            Також зазначаємо, що до складу Розрахунку входять 6 додатків, які є невід’ємною його частиною, і подаються до контролюючого органу у складі такого Розрахунку. Заповнення показників у Розрахунку та додатках здійснюється з розбивкою по місяцях звітного кварталу.  Всі реквізити Розрахунку та додатків є обов’язковими для заповнення. Останній день подання Розрахунку за 1 квартал 2021 року для платників податків – 11 травня 2021 року.

       Державна податкова служба України щодо порядку подання Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі-Розрахунок), повідомляє наступне.

            З якого номера буде починатися нумерація при подачі Розрахунку з типом “Уточнюючий” за періоди до 2021 року, з “1” чи нумерація буде залежати від попереднього номера Розрахунку?

       Для виправлення помилок за періоди до 2021 року платник має подати Розрахунок за звітний (податковий) період та використовуючи коди типу нарахувань, передбачені пунктом 1 розділу ІV цього Порядку, здійснює коригування у Розрахунку за періоди до 2021 року.

       Окремий Розрахунок з типом “Уточнюючий” за періоди до 2021 року для коригування сум єдиного внеску не подається.

       Таким чином в рядку 02 буде зазначатися номер Розрахунку у хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку, що подається.

Які правила нумерації для Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» та Розрахунку з типом «Звітний»? Якщо платник подав Розрахунок «Звітний» як «Довідковий» до початку строку подання Розрахунку, то наступний Розрахунок буде подаватися «Звітний» чи «Звітний новий»? Як при цьому зазначається нумерація звітності?

Як вже було зазначено, в рядку 02 зазначається номер Розрахунку (в хронологічному порядку незалежно від типу Розрахунку), що подається за звітний (податковий) період.

Отже, якщо платник подав Розрахунок «Звітний» як «Довідковий» до початку строку подання Розрахунку номер Розрахунку буде «1».

При цьому, інформацію за осіб, зазначених у Розрахунку з типом «Звітний» як «Довідковий» необхідно також дублювати у Розрахунку з типом «Звітний» за відповідний звітний період.

Відповідно після настання строку для подання Розрахунку за звітний (податковий) період, платник подає Розрахунок з типом «Звітний», номер Розрахунку буде «2».

Якщо платник до закінчення граничного строку хоче уточнити суми, зокрема, нарахованого єдиного внеску та/або реквізити, такий платник подасть Розрахунок з типом «Звітний новий», номер Розрахунку буде «З».

Якщо платник після закінчення граничного строку подання для відповідного звітного (податкового) періоду подасть Розрахунок з типом «Уточнюючий» з даними про уточнення в сумах нарахованого єдиного внеску та/або реквізитах, номер такого Розрахунку буде «4».

 Щодо порядку виправлення помилок в заголовній частині Розрахунку.

Порядком не передбачено проведення коригувань показників заголовної частини Розрахунку.

 Яким чином у травні 2021 року платник єдиного внеску буде подавати Розрахунок за перший квартал 2015 року, у випадку, якщо страхувальником раніше було подано звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску за січень та березень 2015 року та не було подано звітність за лютий 2015 року?

Згідно з підпунктом 9 пункту 9 розділу V Порядку, якщо платником єдиного внеску не подавався Розрахунок за попередній звітний (податковий) період, такий платник податків зобов'язаний подати Розрахунок у поточному звітному (податковому) періоді за формою, що діє на день подання такого Розрахунку.

З огляду на викладене, такий платник зобов’язаний сформувати Розрахунок з типом «Звітний» в рядку 02 якого зазначити звітний (податковий) період рік- 2015, квартал - 1, відповідний звітний (податковий) період відображається в додатках до Розрахунку (Д1, Д2 або ДЗ), крім цього в додатку зазначається номер місяця в кварталі, в нашому випадку - 2.

 

Відділ ведення карток реєстру застрахованих осіб № 3 управління інформаційних систем та електронних реєстрів Головного управління  Пенсійного фонду України  в Одеській області