15.01.2019

Фізичній особі звітність по єдиному соціальному внеску.

Всі фізособи-підприємці, не залежно від системи оподаткування – на загальній вони чи спрощеній, є платниками ЄСВ «за себе». У зв'язку з цим, підприємці зобов'язані ЩОРОКУ подавати в податкову службу звіт ЄСВ форма № Д5 про виплачений і нарахований дохід за рік «за себе». (передбачено Законом № 2464 пп. 4 п. 1 ст. 4, пп. 4 ч. 2 ст. 6) . Звіт не подається лише у разі, якщо підприємець є пенсіонером за віком або інвалідом та отримує пенсію або соціальну допомогу згідно законодавства.

От які зміни з’явилися у формі річного звіту у 2018 році  .

У шапці ярлика додано нові реквізити:

· «4. Код основного виду економічної діяльності»;

· «5. Дата державної реєстрації припинення або дата подання до органу доходів і зборів заяви про зняття з обліку платника єдиного внеску»;

· «6. Тип платника та період перебування (місяць):» (із зазначенням конкретного періоду перебування як певної категорії застрахованої особи). Таких категорій – чотири: підприємці на загальній і спрощеній системі оподаткування, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерських господарств (нова категорія).

На відміну від діючої форми додатка 5, у новій формі не передбачені окремі таблиці для кожної категорії застрахованих осіб. Тобто до нової форми звіту не додано таблицю 4 для членів фермерських господарств, як можна було очікувати. Навпаки, окремі таблиці об’єднано в одну таблицю 1, де в новому реквізиті 6 вказується тип платника . Це спрощує Звіт, оскільки виключає ймовірність вибору таблиці, що не відповідає типу платника.

            Також сама таблиця 1 доповнена колонкою 2 «Код категорії ЗО»: саме в цій колонці треба вказувати, у якому статусі перебувала застрахована особа в даному місяці.

            У колонці 3 вказується база нарахування ЄСВ, що відповідає коду категорії застрахованої особи:

·для загальносистемників – сума чистого доходу (прибутку), заявлена в податковій декларації;

·для єдинників – самостійно визначена сума доходу;

·для членів фермерських господарств – частка розподіленого доходу.

Також змінено вимоги до інформації про паспорт, якщо фізособа не має податкового номера з релігійних переконань. Оскільки на території України діють паперовий і пластиковий варіанти паспортів, був застосований різний підхід до їх ідентифікації: одні мають серію та номер, а інші – тільки номер.

Так, для фізосіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі без податкового номера, указуються паспортні дані у форматі БКNNXXXXXX, де БК – константа, що вказує на реєстрацію за паспортним даними; NN – дві великі букви українського алфавіту серії паспорта (якщо є серія паспорта) і XXXXXX – безпосередньо сам номер паспорта. Якщо в номері паспорта перша або остання цифри – нулі, то їх теж необхідно вказувати. Такий формат прийнятний, як правило, для паперових носіїв паспортів.

Якщо ж фізособа – власник паспорта у формі пластикової картки, тоді дані його документа необхідно вказувати у форматі ПXXXXXXXXX, де П – константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними, а XXXXXXXXX – безпосередньо цифри номера такого паспорта. А серію паспорта у формі пластикової картки не мають.

            Звертаємо увагу підприємців!!!   Звіт за оновленою формою Додаток 5 подається фізичними особами — підприємцями за звітний період 2018 року до 09 лютого 2019 року відповідно до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне

Консультації щодо заповнення звіту можливо отримати у відділі адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації   Роздільнянського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Одеської області або за телефоном 3-23-97.

 

Наталія Тимошевська - начальник відділу адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних реєстрів та захисту інформації Роздільнянського ОУПФУ