Схема зонування території населеного пункту Вакулівка (М 1:2000).