21.09.2018

Призов на строкову військову службу.

Призов на строкову службу в Україні почнеться 1 жовтня і триватиме до 31 грудня 2018 року. Президент України Указом №274/2018 від 10.09.2018 року «Про внесення змін до Указу Президента України від 15 лютого 2018 року № 33» подовжив його на місяць з метою якісного відбору та у зв’язку зі збільшенням кількості призовників для комплектування військ Національної гвардії України  та Державної прикордонної служби.

Повістки прийдуть чоловікам призовного віку (20-27 років), які не мають права на відстрочку, без судимості та проблем зі здоров’ям.

За бажанням молоді люди віком 18-19 років можуть пройти службу в армії за контрактом.

Призовники, які отримали повістку, зобов’язані прибути до призовної дільниці в термін, зазначений у повістці. Після початку нового призову військовозобов’язані громадяни мають 10 днів на явку у військомат.

Вагомими причинами неявки до військкомату можуть вважатися лише такі форс-мажорні ситуації, як стихійне лихо, хвороба призовника або смерть близького родича. Все інше вважається ухиленням від армії.

Термін служби складе до 18 місяців. Для українців з вищою освітою магістра (спеціаліста) — до 12 місяців.

Початком військової служби за призовом вважається день направлення військовослужбовців до військової частини із районного військомату. Закінчення терміну служби — день виключення військовослужбовців зі списків особового складу військової частини.

Є низка підстав для відстрочки від призову.

 

1. Відстрочка від призову на строкову військову службу за сімейними обставинами за їх бажанням надається призовникам, які мають:

- непрацездатних батька і матір чи одинокого непрацездатного батька (одиноку непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням чи на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку чи піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб - громадян України, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати. Непрацездатність зазначених осіб визначається в порядку, встановленому законодавством;

- неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер незалежно від їх віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

- одинокого батька або одиноку матір, у яких на утриманні перебувають двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим із них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

- дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв'язку з її смертю або за рішенням суду;

- двох і більше дітей;

- дитину-інваліда;

- дружину-інваліда;

-  вагітну дружину.

2. Стан здоров’я — якщо призовника визнали тимчасово непридатним до військової служби, тривалість відстрочки становитиме 1 рік.

3. Навчання: 

- у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

- у вищих навчальних закладах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти;

- у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

- в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

4. Професійна діяльність — священнослужителі; кандидати (доктори) наук, які працюють на посадах за спеціальністю; педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів з повною вищою освітою; медичні працівники, за умови повного навантаження на займаній посаді, у сільській місцевості; сільські, селищні, міські голови — на термін виконання ними цих повноважень; поліцейські — на весь період їхньої служби.

5. Не підлягають призову підозрювані у кримінальних злочинах.

Якщо призовник не з’явився у визначений час і місце або не повідомив комісаріат про зміну місця проживання, законом передбачено адміністративну та кримінальну відповідальність.

Покарання за ухилення від призову:

Неявка до військкомату без поважних причин — штраф 85-119 грн.

Повторне порушення протягом року збільшує штраф до 170-255 грн.

Ухилення від призову карається обмеженням волі терміном до трьох років.