Звіт розгляду запитів на публічну інформацію за ІІ квартал 2018 року

Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

22

3

-

-

19

-

5

5

-

12

16

6

Одеса

м. Роздільна м.Київ

с. Яковлівка

м. Харків

Використання бюджетних коштів

Питання житлово-комунального господарства

Отримання копій документів

Кадрові питання

Питання містобудівного характеру

 

-