06.06.2016

Стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за І квартал 2016 року

Стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за І квартал 2016 року 

_Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

 

 

 

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

8

6

-

-

2

-

4

0

2

2

5

3

м.Одеса, м.Київ

с.Кучурган Роздільнянсь-кого р-ну

- про реалізацію стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини;

- про використання бюджетних коштів;

- про виконання вимог ст..47 Конституції України

- про демографічні показники населення району;

- про виявлення випадків конфлікту інтересів.

-