10.10.2016

Стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за ІІI квартал 2016 року

Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

18

8

-

-

10

-

4

2

12

0

15

3

м.Одеса, м.Київ

с.Єреміївка Роздільнянсь-кого р-ну

м. Роздільна

- Щодо надання інформації з фінансових питань

- Щодо кількості державних службовців

- Про  надання інформації щодо укладання контрактів

- Щодо надання архівної копії уставу організації ОСМ «Надія»

- Щодо надання інформації по КСП «Ульянова»

 

 

-