27.08.2018

Що робити, якщо в трудовій книжці виявлено помилку у написанні особистих даних?

Нажаль, досить часто при виході на пенсію зустрічається така проблема, як розбіжність між паспортними даними та даними, що зазначені в трудовій книжці майбутнього пенсіонера. Так, навіть одна неправильно написана літера не дозволить Вам вийти на заслужений відпочинок.
Але не варто занепадати духом, оскільки, є два шляхи вирішення даної проблеми.
Досудовий спосіб вирішення питання.
Виправити помилку відповідно до пункту 2.13 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників № 58 від 29.07.1993 року можливо за останнім місцем роботи. 
Зміна записів у трудових книжках про прізвище, ім'я, по батькові і дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнім місцем  роботи  на  підставі    документів (паспорта, свідоцтва про  народження,  про  шлюб,  про  розірвання шлюбу,  про  зміну  прізвища,  ім'я  та  по  батькові  тощо)  і  з посиланням на номер і дату цих документів.
Зазначені зміни  вносяться  на  першій  сторінці  (титульному аркуші) трудової книжки.  Однією рискою закреслюється,  наприклад, колишнє прізвище  або  ім'я,  по  батькові,  дата   народження   і записуються нові  дані  з  посиланням  на  відповідні документи на внутрішньому боці  обкладинки  і  завіряються  підписом  керівника підприємства або печаткою відділу кадрів. 
Судовий порядок. 
У разі, якщо організацію в якій працювала особа ліквідовано, то належним способом захисту буде звернення до суду з заявою про встановлення факту належності правовстановлюючого документу (далі - Заява).
Дана категорія справ розглядається судом у порядку окремого провадження.
Куди звернутись. Заяву необхідно подати до суду за місцем реєстрації фізичної особи.
Хто має право звернутися до суду. Заяву подає власник трудової книжки, якому необхідно довести належність цього документа.
Вартість. За подання Заяви сплачується судовий збір у розмірі, передбаченому статтею 4 Закону України «Про судовий збір» ( 0, 2 розміра прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (станом на 20 квітня 2018 року – 352 грн. 40 коп.)).
Зміст заяви. Відповідно до статті 318 Цивільного процесуального кодексу України у заяві повинно бути зазначено:
•              який факт заявник просить встановити та з якою метою;
•              причини неможливості одержання або відновлення документів, що посвідчують цей факт;
•              докази, що підтверджують факт.
Також, обов’язково потрібно залучити до розгляду справи не менше двох свідків, які працювали на тому ж підприємстві та мають відповідні документи.
За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутись до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66.
 
 
Олена Зозулик, 
головний спеціаліст відділу
 «Захарівське бюро правової допомоги»