01.11.2017

Вашу земельну ділянку зайняла стороння особа? Поради щодо вирішення питання.

Самовільне зайняття земельних ділянок є одним з найпоширеніших порушень земельного законодавства, яке пов’язане з порушенням належних власнику земельної ділянки прав на розпорядження своїм майном. Як діяти якщо вашою земельною ділянкою користується інша особа? Куди звертатись для вирішення спору?

Конституція України проголошує, що земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю гарантується. Це право набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за використанням та охороною земель» самовільне зайняття земельної ділянки - це будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого правочину щодо такої земельної ділянки, за винятком дій, які відповідно до закону є  правомірними.

Особи які самовільно зайняли земельну ділянку, що їм не належить, несуть цивільну, адміністративну або кримінальну відповідальність.

Куди звернутись для врегулювання спору?

У разі, якщо Ви виявили, що Ваша земельна ділянка без Вашого дозволу використовується сторонньою особою, необхідно звернутись із заявою до органів, які уповноважені вирішувати земельні спори. Згідно статті 158 Земельного кодексу України такими органами є:

  • органи місцевого самоврядування;

  • центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин (державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр));

  • суди.

Строки позасудового розгляду питання.

Відповідно до статті 159 Земельного кодексу України земельні спори розглядаються у тижневий строк з дня подання заяви.

Спір розглядають за участі заінтересованих сторін, які повинні бути завчасно повідомлені про час і місце розгляду спору. За результатами розгляду звернення приймається рішення, яке передається сторонам у триденний строк з дня його прийняття.

Порядок оскарження у суді.

У випадку якщо прийняте рішення Вас не влаштовує, Ви можете звернутись до суду за місцезнаходженням самовільно зайнятої земельної ділянки із позовом про її звільнення. У позовній заяві мають бути зазначені вимоги щодо звільнення земельної ділянки, а, у разі необхідності, також вимоги щодо приведення земельної ділянки у стан, придатний для її використанням за цільовим призначенням, стягнення збитків, завданих неправомірними діями відповідача. Важливо знати, що розмір збитків необхідно обґрунтовувати.

Зауважте, що при поданні такої заяви до суду сплачується судовий збір у розмірі 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( в 2017 році - від 640 грн. до 8000 грн). Якщо ж особа вимагає лише звільнення земельної ділянки, судовий збір становить 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( в 2017 році – 640 грн.).

Від сплати судового збору по даній категорії справ звільнені: інваліди I та II груп, законні представники дітей-інвалідів і недієздатних інвалідів I та II груп, громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та інші категорії відповідно до норм чинного законодавства України.

Згідно статті 8 Закону України «Про судовий збір», враховуючи майновий стан особи, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі. З цих же підстав суд також може зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою:

м. Роздільна, вул. Незалежності, 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66.

E-mail: rozdilna.odesa@legalaid.od.ua.