16.03.2018

Реформа у сфері первинної медичної допомоги.

Що таке декларація про вибір лікаря? В якій формі вона укладається? Які послуги надаватимуться безкоштовно та багато інших питань виникають у зв’язку з введенням в дію 01 січня 2018 року Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування» (Далі Закон).
Реформа розпочнеться з ланки первинної медичної допомоги.
Що таке первинна медична допомога?
Первинна медична допомога - це медична допомога, що передбачає надання консультацій, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, здійснення профілактичних заходів; направлення відповідно до медичних показань пацієнта, який не потребує екстреної медичної допомоги, для надання йому вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; надання невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнта, який не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.
Порядок звернення за медичною допомогою.
Пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну медичну допомогу, незалежно від місця проживання чи реєстрації.
Після оголошення приписної кампанії, пацієнту для того щоб отримати медичну допомогу потрібно обрати для себе та своєї родини сімейного лікаря, та підписати з ним декларацію.
Який пакет документів необхідний для підписання декларації ?
При собі необхідно мати такий пакет документів:
1)                 паспорт;
2)                 реєстраційний номер облікової картки платника податків;
3)                 свідоцтво про народження дитини (у разі підписання декларації з лікарем який буде обслуговувати дитину).
Які відомості будуть зазначені в декларації?
В декларації вказуються такі основні дані:
1.                  Про пацієнта:
Прізвище, ім’я та по батькові;
Дата народження;
Стать;
Контактний номер телефону;
Документ, що посвідчує особу (серія та номер документу);
Місце народження;
Номер облікової картки платника податків;
Адреса проживання;
Контактна особа на випадок екстреної ситуації з пацієнтом.
 
2.                  Про лікаря:
ü    Прізвище, ім’я та по батькові;
ü    Адреса місця надання послуг;
ü    Контактний номер телефону.
Декларація заповнюється в електронному вигляді, та роздруковується у двох примірниках, один з яких залишається у пацієнта а інший у лікаря.
Статтею 9 Закону передбачено, що надавачам медичних послуг забороняється відмовляти у прийнятті декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу, та веденні пацієнта, зокрема, на підставі наявності у пацієнта хронічного захворювання, його віку, статі, соціального статусу, матеріального становища, зареєстрованого місця проживання тощо, крім випадків, передбачених законодавством.
Після підписання декларації при першій необхідності пацієнт може звернутись до обраного лікаря.
Оплата за наданні медичні послуги лікарям.
Статтею 3 Закону передбачено, що держава гарантує повну оплату згідно з тарифом за рахунок коштів Державного бюджету України надання громадянам необхідних їм медичних послуг та лікарських засобів, що передбачені програмою медичних гарантій.
Тобто, пацієнт при зверненні до сімейного лікаря не повинен оплачувати надані медичні послуги, за нього це зробить держава.
Відшкодування витрат за медичні послуги з 1 серпня 2018 року здійснюватиметься на підставі інформації та документів, що будуть внесені надавачем послуг до електронної системи охорони здоров’я.
Важливо! Згідно ч. 7 ст. 10 Закону надавачам медичних послуг, які є державними та комунальними закладами охорони здоров’я, забороняється вимагати від пацієнтів винагороду в будь-якій формі за медичні послуги та лікарські засоби, надані за програмою медичних гарантій. Такі дії є підставою для притягнення до відповідальності, передбаченої договором про медичне обслуговування населення.
Звернення до вузькопрофільного спеціаліста.
У разі необхідної консультації або лікування спеціаліста вузького профілю до 2020 року пацієнт може звертатись до обраного фахівця як і раніше, тобто за направленням лікаря або самостійно. Але з 2020 року послуги вторинної та третинної ланки безоплатно можливо буде отримати тільки за направленням сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.
 
 
За правовими консультаціями та юридичною допомогою можна звернутись до:
Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності, 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66.
Захарівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Захарівка, вул. 1-го Травня, 49. Тел.: (04860) 9-44-30.
Великомихайлівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Велика Михайлівка, вул. Пушкіна, 2-б. Тел.: (04859) 40 300;
Іванівського бюро правової допомоги за адресою: смт. Іванівка,                                            вул. Центральна, 93. Тел.: (04854) 2 00 55
 
 
 
Олена Зозулик
головний спеціаліст відділу
 «Захарівське бюро правової допомоги»
Роздільнянського місцевого центру з надання БВПД