18.12.2015

Набрання чинності з 28.11.2015 змін до Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”.

Відповідно до яких:

-військовослужбовці, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції чи виконували службово-бойові завдання в екстремальних (бойових) умовах, в обов’язковому порядку повинні пройти безоплатну психологічну, медико - психологічну реабілітацію у відповідних центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад. Порядок проведення реабілітації та відшкодування вартості проїзду встановлюються Кабінетом Міністрів України (абзац шостий пункту 1 статті 11 Закону);

-пільги, передбачені для військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби) та членів їх сімей щодо права не більше одного разу на рік на санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (абзац другий пункту 3 статті 11 Закону). З 01.09.2015 по 31.12.2015 сума такого доходу в розрахунку на одну особу складає 3990,00 грн.

Положення, які визначають права військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби, та членів їх сімей на пільгове санаторно-курортне лікування в закладах Міністерства оборони України, строки лікування, порядок відбору та направлення до санаторіїв.