10.05.2018

«Міжнародний день біорізноманіття»

         Щороку, 22 травня світ відзначає Міжнародний день біорізноманіття, проголошений Генеральною асамблеєю Організацій Об’єднаних  Націй у 2000 році на честь прийняття 22 травня 1992 року Конвенції про біорізноманіття.

         Відповідно до повідомлення Секретаріату Конвенції про біорізноманіття , темою цьогорічного Міжнародного дня біорізноманіття є відзначення 25-річчя набрання чинності Конвенцією про біорізноманіття.

         Міжнародний день біорізноманіття – це ще одна нагода звернути увагу владних структур та громадськості на проблему безповоротної втрати на Землі багатьох представників флори та фауни, впровадження заходів, спрямованих на досягнення трьох основних цілей Конвенції про біорізноманіття – збереження біорізноманіття та екосистем, стале використання компонентів біорізноманіття та отримання вигод від використання генетичних ресурсів, зокрема включення питань збереження біорізноманіття у галузеві національні та місцеві стратегічні документи розвитку та просторового планування і мобілізації всіх можливих ресурсів для досягнення цілей Стратегічного плану з біорізноманіття на 2011-2020 роки та його завдань Айті (прийнятих під час Десятої наради Конференції Сторін  Конвенції про біорізноманіття ( м. Нагоя), Японія, 18-29 жовтня 2010 р.).

          Секретаріат Конвенції про біорізноманіття закликає сторони відзначити цю важливу подію в житті Конвенції, а також пропонує при підготовці і проведенні тематичних заходів та висвітленні у засобах масової інформації використовувати логотип ( доступний на офіційному сайті Конвенції за посиланням : http: //www.cbd.int/idb/2018 /logo/).

          Департамент екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації також закликає приєднатися до відзначення Міжнародного дня біорізноманіття і забезпечити проведення відповідних тематичних заходів із залученням широких верств населення, неурядових громадських організацій, студентської і учнівської молоді та висвітлення у засобах масової інформації.