Звіт по публічній інформації за І квартал 2020 року

                                                                                                                                                                                                                                                                          Додаток до листа

                                                                                                                                                                                                                                       від ____________ року № ______________ 

Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядникам інформації

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

16

-

-

-

16

-

10

6

-

-

9

6

Одеса

Київ

Черкаси

Кривий Ріг

Використання бюджетних коштів

Питання ЖКГ

Земельні питання

 

 

-

__________________________________________________________________