16.10.2015

3 кв. 2015 року

Стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за ІІІ квартал 2015 року


Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

 

 

 

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

14

13

-

-

1

-

8

1

3

2

11

3

м.Одеса, м.Київ

м.Роздільна

- про вжиття заходів із вшанування героїв АТО;

- про надання землевпорядних  документів;

- про надання інвестиційних проектів;

- про надання інформації щодо промислових підприємств;

- про використання бюджетних коштів;

- про реалізацію проекту «Туризм як каталізатор економічного розвитку сільських територій»

-

__________________________________________________________________