04.02.2015

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за IV квартал 2014 року

 

 

 

 

Назва

органу

виконавчої

влади

Загальна

кількість

отриманих

запитів на

інформацію

Кількість запитів на інформацію,

що надійшли

Результати розгляду

запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

 

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

направлено як розпоряднику інформації від ОВВ

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

 

 

 

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

6

1

-

-

5

-

1

2

2

1

6

0

м.Тетіїв, Київська обл.,

м.Одеса, м.Київ

- про надання інформації з питань держаних закупівель, фінансування за рахунок бюджетних коштів;

- про надання інформації щодо охорони навколишнього середовища;

- про надання інформації з питань виноробства та виноградарства;

- про надання інформації щодо застосування ЗУ «Про очищення влади»;

- про надання інформації про території природно-заповідного фонду

 

-

                                 

__________________________________________________________________