03.04.2014

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за I квартал 2014 року

Інформація про стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за I квартал 2014 року

Назва
органу
виконавчо
 ї 
влади

Загальна
кількість
отриманих
запитів на
інформацію

Кількість запитів на інформацію, 
що надійшли

Результати розгляду
запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

надіслано із Адміністрації Президента України

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

 

 

 

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

5

4

-

-

1

-

1

3

1

-

-

5

-

м. Одеса, 
м. Роздільна, м. Дніпропетровськ,
м. Рівне

- щодо причин зміни адреси земельної ділянки;
- про надання інформації щодо середніх цін на продукти харчування та паливно-мастильні матеріали;
- щодо реалізації товарів агроспрямування та підприємств; 
- щодо виділення коштів; 
- про надання списків та контактних даних суб’єктів господарської діяльності.

-

 

Інформація від Роздільнянської районної державної адміністрації станом на 31.03.2014 року.