14.01.2014

Інформацію про стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за IV квартал 2013 року.

 

І нформацію про стан розгляду запитів на інформацію в районній державній адміністрації за IV квартал 2013 року.

Назва 
органу
виконавчо
ї 
влади

Загальна
кількість
отриманих
запитів на
інформацію

Кількість запитів на інформацію, 
що надійшли

Результати розгляду
запитів на інформацію

Звідки надійшли запити на інформацію (область, район, місто, село)

Види запитуваної інформації

Найбільш запитуванні документи

поштою

телефоном

факсом

ел. поштою

від представників ЗМІ

від громадян

від юридичних осіб

від об’єднань громадян без статусу юридичної особи

надіслано із Адміністрації Президента України

направлено як розпоряднику інформації

задоволено

надіслано належним розпорядником інформації

 

 

 

Роздільнянська районна державна адміністрація Одеської області

12

7

-

-

5

-

7

4

1

-

-

11

-

Одеська обл., Роздільнянський р-н, с Буцинвка, м.Одеса, м.Київ

- інформація про виділення коштів для придбання житла; 
- щодо надання інформації про контактні телефони сільськогосподарських підприємств;
 
- щодо надання інформації про вільні земельні ділянки під будівництво; 
- щодо взаємодії з церквами та релігійними організаціями; 
- щодо ремонту доріг районного значення, щодо обчислення прожиткового мінімуму;
- щодо перебування дітей сиріт на квартирному обліку; 
- щодо заходів вшанування пам’яті жертв Голодомору;
- щодо фактичних посадових окладів працівників відповідно до штатного розпису;
- щодо переліку соціальних стандартів та нормативів, врахованих при розробці прогнозів та програм соціально – економічного розвитку району.

-

 

Інформація від Роздільнянської районної державної адміністрації станом на 31.12.2013 року.